Pusty

Francuska produkcja

Piękno
“made in France”

Grupa Clarins jest dumna z faktu, że wszystkie jej kosmetyki, od pielęgnacji skóry po zapachy, produkowane są we Francji. Dzięki tej lokalizacji, mamy możliwość zapewnienia pełnej kontroli oraz optymalnych warunków dla produkcji wszystkich naszych kosmetyków. Skuteczność i bezpieczeństwo przy zastosowaniu ścisłych procedur i przestrzeganiu regulacji prawnych są absolutnym priorytetem Clarins. Multidyscyplinarny zespół ekspertów (chemicy, biolodzy, toksykolodzy oraz prawnicy) czuwa nad zagwarantowaniem konsumentom bezpieczeństwa przy stosowaniu kosmetyków, zgodnie z Rozporządzeniem 1223/2009. Przeprowadzane systematycznie testy in vitro i in vivo zapewniają stabilność, skuteczność, tolerancję oraz efektywność każdej formuły. System uzupełniających metod zapewnia całkowitą kontrolę produktu od etapu produkcji po etap pakowania. W naszym laboratorium w zakładzie produkcyjnym w Pontoise, utworzyliśmy dział Cosmetovigilance (czujność kosmetyczna).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM LABORATORIUM >