Pusty

Laboratorium

Prestiżowe certyfikaty jakości

Zakład produkcyjny w Pontoise, na północ od Paryża, otrzymał certyfikat Ecocert, organizacji kontroli jakości zarządzanej przez władze publiczne, a jednostka hodowli komórkowej wchodząca w skład Laboratoriów Clarins uzyskała w 2007r. Certyfikat Dobrej Praktyki Laboratoryjnej od francuskiej agencji bezpieczeństwa sanitarnego. Są to pierwsze laboratoria wytwarzające kosmetyki premium, które otrzymały ten certyfikat – dotychczas zarezerwowany dla rynku farmaceutycznego i świadczący o stosowaniu zaawansowanych i rzetelnie testowanych formuł.

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Po przeprowadzeniu Bilansu Środowiskowego, powzięte zostały inicjatywy, aby zmniejszyć wpływ procesu pakowania i transportu na środowisko. Zredukowana została liczba podróży pracowników (na rzecz wideokonferencji), położono nacisk na stosowanie odnawialnych źródeł energii oraz energooszczędnych systemów oświetlania i ogrzewania, jak również oszczędność wody oraz jej recykling.
Podobnie w przypadku wymagań ekonomicznych i środowiskowych dotyczących zracjonalizowania produkcji oraz usprawnienia łańcucha dostaw.
Generowane odpady przemysłowe są zbierane, segregowane i systematycznie przekształcane w substancje całkowicie nieszkodliwe dla środowiska.

  1. ODKRYJ LABORATORIUM CLARINS