Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności została zaktualizowana dnia 03/26/18.

 

1 - Wprowadzenie

Clarins przywiązuje ogromną wagę do obowiązku ochrony prywatności użytkownika zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Niniejsza Polityka Prywatności pozwoli Ci lepiej zrozumieć zasady ochrony danych osobowych stosowane przez Clarins. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi informacjami przed udostępnieniem swoich danych osobowych.

Firma Orbico Beauty Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie 02-823, przy ul. Salsy 2 oraz Clarins SA z siedzibą we Francji, 9 rue du Commandant Pilot, 92200 Neuilly-sur-Seine, wspólnie dbają o bezpieczeństwo witryny www.clarins.pl

Polityka Prywatności może być aktualizowana przez Clarins w dowolnym momencie. Data ostatniej aktualizacji umieszczana jest zawsze na stronie witryny.

Należy pamiętać, że korzystając z witryny internetowej www.clarins.pl, upoważniasz Clarins do zbierania, rejestrowania, organizowania, przechowywania, używania i/lub przesyłania Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

2 - Kiedy gromadzimy dane osobowe?

Dane osobowe są gromadzone gdy:

 • odwiedzasz witrynę internetową;
 • zakładasz konto w witrynie internetowej;
 • dokonujesz zakupu w witrynie internetowej lub w naszych punktach sprzedaży sieci dystrybucyjnej;
 • subskrybujesz newsletter;
 • rejestrujesz się w jednym z naszych programów lojalnościowych;
 • uczestniczysz w akcjach specjalnych, w szczególności w grach, konkursach, testach produktów, ankietach klientów lub badaniach rynku;
 • udostępniasz treści w sieciach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, Pinterest lub Twitter, za pomocą hashtagu #clarins lub innych proponowanych przez nas hashtagów;
 • odwiedzasz jedno z naszych salonów Spa lub punktów sprzedaży naszej sieci dystrybucyjnej;
 • kontaktujesz się z nami: dzwonisz lub przesyłasz prośbę lub skargę do naszego Działu Obsługi Klienta, oceniasz nasze produkty i / lub usługi, rozmawiasz z Obsługą Klienta na czacie w czasie rzeczywistym;
 • gdy wyraziłeś zgodę osobom trzecim na przesłanie do nas Twoich danych osobowych

 

3. Jakie dane osobowe gromadzimy?

Uważamy, że wszystkie informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika bezpośrednio lub pośrednio są "danymi osobowymi". Możemy zbierać następujące dane osobowe:

 • informacje takie jak: nazwisko, imiona, płeć, numery telefonów, adres e-mail, nazwa użytkownika, hasła, data urodzenia, wiek;
 • informacje na temat metody płatności, w szczególności numer karty kredytowej i daty jej wygaśnięcia;
 • informacje o zamówieniach jak: numer transakcji, historia zakupów, historia korespondencji z Działem Obsługi Klienta, a także informacje na temat Twoich preferencji, zainteresowań, aktywności w witrynie oraz programie lojalnościowym;
 • informacje zawierające treści typu : zdjęcia, filmy, recenzje, komentarze itp.;
 • informacje urodowe jak (typ urody, rodzaj skóry wrażliwość skóry, przeciwwskazania itp.) w przypadku konsultacji urodowej Clarins lub zabiegów Clarins w jednym z naszych Spa;
 • informacje pochodzące z kont w mediach społecznościowych (nazwa użytkownika, lokalizacja itp.), informacje o przesyłanych i udostępnionych postach, które w udostępnianych treściach zawierają hashtag #clarins lub inne proponowane przez Clarins hashtagi;
 • informacje uzyskane podczas nagrywania rozmów telefonicznych prze Dział Obsługi Klienta w celu zapewnienia najlepszej jakości usług oraz oceny pracy naszego personelu;
 • informacje techniczne, w szczególności adres IP urządzenia oraz informacje o tym,  jak urządzenie porusza się po naszej witrynie internetowej;
 • inne informacje, które zostały podane przez Ciebie podczas kontaktowania się z naszym Działem Obsługi Klienta lub otrzymane od zewnętrznych dostawców.

 

4 - Dlaczego Twoje dane osobowe są gromadzone?

Dane osobowe mogą być gromadzone głównie w następujących celach:

 • administracji witryny internetowej i poprawy jakości usług;
 • przetwarzania Twoich zamówień (zamówienia, dostawy, faktury, obsługa  posprzedażowa itp.). Przetwarzanie to jest konieczne do wykonania umowy, której jesteś stroną;
 • w celu zarządzania relacjami z Klientami (CRM), w szczególności w celu lepszego poznania preferencji Klientów i zapewnienia spersonalizowanych ofert na temat naszych produktów i usług (w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail, SMS-ów, w sieciach społecznościowych lub innych mediach oraz poprzez wyświetlanie ukierunkowanych reklam w witrynach internetowych i na portalach społecznościowych), oraz aby zarządzać członkostwem w naszym programie lojalnościowym. W tym celu możemy wykonywać operacje segmentacji na podstawie preferencji, zainteresowań i zakupów, analizować przeglądanie witryny, aby lepiej zakwalifikować naszą bazę danych. Utworzenie konta pozwala nam na spersonalizowanie potrzeb konsumenckich. Umożliwiamy także złożenie zamówienia jako Gość i dokonania zakupów bez rejestracji. Przetwarzanie odbywa się za wyraźną zgodą lub jest konieczne dla celów, o których mowa powyżej;
 • przetwarzania danych w celu badania interakcji społecznych. Przetwarzanie danych odbywa się za zgodą Klienta;
 • w stosownych przypadkach dane są gromadzone w celu zapobiegania i wykrywania oszustw, przestępstw i zarządzania sporami sądowymi. Przetwarzanie to jest konieczne do celów uzasadnionych interesów, o których mowa powyżej;
 • przetwarzania danych niezbędne w celu zarządzania prośbą Klienta odnośnie (udzielania porad, uczestnictwa w akcjach promocyjnych, reklamacji, prawa odstąpienia od umowy, sprostowań lub usunięcia danych itp.).
 • dane osobowe mogą być wykorzystywane również w sposób inny niż wymieniony w Polityce Prywatności, jednak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Klient zostanie poinformowany o sposobie gromadzenie/przetwarzania/wykorzystywania danych.

 

5 - Czy ujawniamy twoje dane osobowe?

Nigdy nie sprzedajemy danych osobowych innym firmom w celach marketingowych.

Clarins to międzynarodowa grupa działająca w wielu krajach. Dane osobowe, które gromadzimy na temat Klientów, będą używane przez Clarins i mogą być przekazane innym filiom Clarins w razie potrzeby, a w szczególności naszym filiom we Francji, Afryce Południowej, Niemczech, Australii, Austrii, krajach Beneluksu, Kanadzie, Chinach, Korei Południowej, Dubaju, Hiszpanii, Kongo, Irlandii, Włoch, Japonii, Malezji, Meksyku, Portugalii, Rosji, Singapurze, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Tajwanie.

Dane mogą być również udostępniane dostawcom usług działającym w naszym imieniu, w celu (przetwarzania i realizacji zamówienia, zabezpieczenia płatności, zarządzania Obsługą Klienta, zarządzania operacjami technicznymi, oceny, przeglądu, analizy i zarządzania kampaniami digitalowymi itp.). Upoważniamy dostawców usług do wykorzystywania danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu spełnienia wymogów prawnych. Zapewniamy, iż Twoje dane osobowe są zawsze chronione i zabezpieczone.

Usługodawcy mogą znajdować się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) lub poza nim. W przypadku lokalizacji usługodawców w krajach, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak w Polsce,  zobowiązujemy się do:

 • uzyskania jednoznacznej zgody na udostępnienie danych osobowych stronom trzecim,
 • zawarcia odpowiednich umów transferu danych zgodnych ze Standardowym Modelem Klauzul ustalonych przez Komisję Europejską,
 • przestrzegania Wiążących Reguł Korporacyjnych (BCR) zatwierdzonych przez właściwe organy;
 • zapewnienia, że strony trzecie przestrzegają Ram Polityki UE-U.S. oraz Zasad Prywatności dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do USA

Informujemy, iż zgodnie z obowiązaującymi przepisami jesteśmy również zobowiązani do przekazania danych osobowych lokalnym władzom, jeśli jest to wymagane przez prawo lub w ramach wszczętego dochodzenia.

 

6 - W jaki sposób będziemy chronić informacje o Tobie?

 

W zależności od rodzaju danych osobowych i związanego z tym ryzyka, Clarins stosuje  odpowiednie środki ostrożności, zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, w celu zapewniania bezpieczeństwa i poufności danych osobowych. Aby zapobiec ich zmianie, uszkodzeniu lub przekazaniu nieautoryzowanym podmiotom.

 

Może to obejmować praktyki takie jak: ograniczony dostęp pracowników, którzy z racji swoich obowiązków są uprawnieni do dostępu do danych osobowych, dodatkowe umowy gwarancyjne w przypadku dostawców będących osobami trzecimi, oceny wpływu na prywatność, wewnętrzne kontrole w celu oceny naszych praktyk i Polityki Prywatności i / lub wdrożeń fizycznych i/lub logicznych środków bezpieczeństwa (bezpieczny dostęp, proces uwierzytelniania, tworzenia kopii zapasowych, programy antywirusowe, zapora sieciowa itp.).

 

7 - Jaka jest nasza polityka dotycząca nieletnich?

 

Witryna internetowa www.clarins.pl nie jest przeznaczona dla nieletnich.

Nie zbieramy świadomie ani nie przetwarzamy danych osobowych o osobach nieletnich. W przypadku uzyskania wiedzy na temat gromadzenia danych osobowych od nieletnich bez uprzedniej zgody opiekuna prawnego, podejmiemy odpowiednie kroki w celu skontaktowania się z tą osobą i usunięcia z naszych serwerów oraz z serwerów naszych usługodawców, danych osobowych osoby nieletniej.

 

8 - Nasza polityka Plików Cookies.

 

W celu uzyskania więcej informacji odwiedź stronę Pliki Cookies.

 

9 - W jaki sposób udostępniasz treści w sieciach społecznościowych za pomocą hashtagów?

 

Możesz użyć naszych hashtagów do oznaczania treści w sieciach społecznościowych, takich jak Instagram, Facebook, Pinterest czy Twitter.

Korzystając z tych hashtagów, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Twoje treści mogą pojawiać się na naszej stronie i mogą być używane w odniesieniu do naszych produktów lub usług.

Przypominamy, że informacje, które udostępniasz w sieciach społecznościowych, mogą być przeglądane, używane i zapisywane przez inne osoby z całego świata, w szczególności w krajach, w których nie obowiązują przepisy prawne gwarantujące odpowiedni poziom ochrony Twoich danych osobowych, obowiązujących w  Twoim kraju zamieszkania.

Zwracamy również uwagę na to, że gdy przesyłasz treści za pomocą jednego z naszych hashtagów, korzystanie z sieci społecznościowych podlega wyłącznie ogólnym warunkom tych sieci społecznościowych. Zachęcamy do ich lektury.

Jeśli nie chcesz, aby jedna z Twoich treści pojawiała się w naszej witrynie, usuń ją z sieci społecznościowej lub przestań używać jednego z naszych hashtagów.

 

10 - Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe?

 

Dokładamy wszelkich starań, aby Twoje dane osobowe były przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Z reguły :

- dane Klienta będą przechowywane przez trzy lata od daty ich pobrania lub od czasu ostatniego kontaktu z Klientem lub od zakończenia stosunku handlowego, chyba że Klient wyrazi sprzeciw lub prośbę o ich usunięcie. Pod koniec tego trzyletniego okresu możemy ponownie skontaktować się z Tobą, aby dowiedzieć się, czy nadal chcesz otrzymywać informacje handlowe. Jeśli nie uzyskamy jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi, Twoje dane zostaną usunięte lub zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

- dane dotyczące dokumentów tożsamości będą przechowywane przez rok w przypadku korzystania z prawa dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia. W przypadku,kiedy Klient skorzystał z prawa sprzeciwu i nie chce otrzymywać informacji handlowych, dane dotyczące dokumentu tożsamości będą przechowywane przez trzy lata Wynika to z faktu, że zgodnie z prawem musimy zagwarantować, iż osoba, której dane dotyczą, nie otrzyma żadnej korespondencji przez co najmniej 3 lata i chcemy zachować dowód w tym okresie;

 

- dane dotyczące kart kredytowych zostaną usunięte natychmiast po transakcji lub zarchiwizowane dla celów dowodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z zastrzeżeniem wyraźnej zgody, dane bankowe mogą być przechowywane do daty wygaśnięcia karty kredytowej. Nigdy nie przechowujemy wizualnego kryptogramu kart;

 

- zgodnie z obowiązkiem prawnym, dane służące do udowodnienia prawdy lub potwierdzające zawarcie umowy mogą być archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 

- dane dotyczące nagrywania rozmów telefonicznych mogą być przechowywane do sześciu miesięcy.

 

11 - Jakie są Twoje prawa dotyczące Twoich danych osobowych i jak się z nami skontaktować?

 

Jeśli podasz nam swój adres e-mail, numer telefonu lub adres pocztowy, możesz otrzymywać od nas wiadomości e-mail, połączenia lub okresowe wiadomości o naszych produktach, usługach lub zbliżających się wydarzeniach. W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera, kontaktując się z nami pod poniższym adresem lub klikając link "anuluj subskrypcję" znajdujący się w każdym z naszych e-maili. Możesz także zmienić swoje preferencje w dowolnym momencie na swoim koncie.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami użytkownik ma prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania, a także prawo do zgłoszenia sprzeciwu i/lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Aby skorzystać z tych praw, należy wysłać do nas podpisany wniosek wraz z kopią dokumentu tożsamości, na adres poniżej:

 

- korzystając z formularza kontaktowego

 

- lub pisząc bezpośrednio na adres:

Orbico Beauty Sp. z o.o.,

 ul. Salsy 2

02-823 Warszawa

 

Zostaniesz poinformowany o podjetych przez nas działaniach tak szybko jak to możliwe, a w każdym razie nie później niż miesiąc po złożeniu wniosku. Zastrzegamy sobie jednak prawo do nie odpowiadania na nieuzasadnione wnioski.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możesz również złożyć skargę do właściwego organu odpowiedzialnego za ochronę danych lub wnieść odwołanie w przypadku niewłaściwego wykorzystania danych.

 

Skontaktuj się z naszym punktem kontaktowym ds. ochrony danych w Polsce lub we Francji jeśli masz pytania lub uwagi związane z niniejszą Polityką Prywatności:

[Adres nadawcy]
[Pan / Pani]

Groupe Clarins

Direction Juridique / Délégué à la Protection des Données

12 avenue de la Porte des Ternes

75017 Paris

France